Olağan Genel Kurul


Değerli Üyelerimiz, 

Tıbbi Genetik Derneği Olağan Genel Kurulu 17 Mayıs 2019 Cuma günü saat:09.00'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26 Mayıs 2019 Pazar günü saat: 09.00'da Gazi Hastanesi Konferans Salonu'nda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. İlanen duyurulur.


 Yönetim Kurulu Gündem

 1.Açılış ve yoklama

2.Divan başkanlığı seçimi

3.Saygı duruşu

4.Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının okunması ve görüşülmesi

5.İbra

6.Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi

7.Dilek ve temenniler