Yönetim Kurulu

                 http://portal.citius.technology/images/45/upload/beyhandurakaras.png201711310267.png           

Başkan

Doç. Dr. Beyhan Durak Aras  

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Haluk Akın

   Genel Sekreter
 Doç. Dr.
 Gözde Yeşil

Üye
Uzm. Dr. Evren Gümüş

http://portal.citius.technology/images/45/upload/mehmetaliergun.png2017113102613.png

http://portal.citius.technology/images/45/upload/%C3%87al%C4%B1%C5%9FmaY%C3%BCzeyi2kopya6.png2017111312410.png

Üye
 Prof. Dr. Mehmet Ali Ergün

Muhasip
Uzm. Dr. Taha Bahsi

Üye
Abdüllatif Bakır