Komisyonlar

KOMİSYONLAR

      Komisyon üyeleri ve komisyonların sorumlu olduğu konular, Tıbbi Genetik Derneği Yönetim Kurulunca belirlenir. Komisyonlar, yönetim kurulunun onayı ile üyelerinde değişikliğe gidebilirler.

      Komisyonlar talep edildiğinde sorumlu olduğu konular hakkında Yönetim Kuruluna rapor hazırlar.

      Komisyon üyeleri başkanlarını kendileri seçer, çalışma hedeflerini ve proje odaklı çalışma gruplarını kendileri belirler. Komisyonlarca alınan kararlar yönetim kurulunca onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

      Komisyonların buluşma ve toplantıları için bütçe desteği ve toplantı yeri Tıbbi Genetik Derneği tarafından sağlanır.

1-İLETİŞİM KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. Bakanlıklar ve SGK ile İletişim
 2. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
 3. Basın ile İletişim
 4. Diğer Meslek Dernekleri ile İletişim
 5. Komisyonlar Arası Koordinasyon ve İletişimin Sağlanması

Çalışma Hedefi/Grubu Önerileri:

 1. Genetik Tanı Merkezi Yönetmeliğinin güncellenmesi
 2. SUT ve performans kodlarının güncellenmesi

 

Üye

Kurum

E-posta

Altuğ Koç

İzmir Tepecik EAH

draltug@gmail.com

Beyhan Durak Aras

Eskişehir Osmangazi Üniv.

beyhandurakaras@gmail.com

Mehmet Ali Ergün

Gazi Üniv.

maliergun@gmail.com

Mehmet Alikaşifoğlu

Hacettepe Üniv.

kasif77@gmail.com

Taha Bahsi

Ankara Dışkapı EAH

tahabahsi@yahoo.com

 

2-EĞİTİM KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. Board Oluşturulması
 2. Asistan ve Uzman Eğitimi
 3. Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Programları
 4. Tıbbi Genetik Derneği Dergisinin (Medical Genetics) Çıkarılması

 

Çalışma Hedefi/Grubu Önerileri

 1. Asistan Çekirdek Eğitim Programı
 2. Board
 3. Meslek İçi Eğitim

 

Üye

Kurum

E-posta

Arda Kekilli

Dokuz Eylül Üniv.

ardakekilli@gmail.com

Ayfer Ülgenalp

Dokuz Eylül Üniv.

ayfer.ulgenalp@deu.edu.tr

Elçin Bora

Dokuz Eylül Üniv.

elcinbora@gmail.com

Esra Arslan

Pendik EAH

esraarslan@hotmail.com

Ferda Perçin

Gazi Üniv.

ferdaep@yahoo.com

Hatice Ruhi Ilgın

Ankara Üniv.

hatice.i.ruhi@medicine.ankara.edu.tr

Hülya Kayserili

Koç Üniv.

hkayserili@ku.edu.tr

Mehmet Alikaşifoğlu

Hacettepe Üniv.

kasif77@gmail.com

Özgür Çoğulu

Ege Üniversitesi

ozgurcogulu@ege.edu.tr

 

Pınar Toydemir

University of Utah

pinar.bayrak-toydemir@aruplab.com

Sibel Kantarcı

Quest Diagnostics, Nicholas Institute

skantarci777@gmail.com

Zerrin Yılmaz Çelik

Başkent Üniv.

zylmaz@hotmail.com

 

3-BİLİM VE ETİK KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. Meslek Kılavuzlarının, Tanı ve Tedavi Algoritmalarının Hazırlanması
 2. Onam Formlarının Standardizasyonu ve Örnek Onam Formlarının Hazırlanması

 

Çalışma Hedefi/Grubu Önerileri

 1. Kılavuz Hazırlama Çalışma Grupları
 2. Yabancı Dildeki Genetik Terimlerin Türkçe Karşılıklarının Belirlenmesi
 3. Meslek Etiği Çalışma Grubu
 4. Tedavi Çalışma Grubu
 5. Noninvaziv Prenatal Genetik Testler Çalışma Grubu
 6. Biyoinformatik Çalışma Grubu
 7. Prenatal Çalışma Grubu

 

Üye

Kurum

E-posta

Altuğ Koç

Tepecik EAH

draltug@gmail.com

Ayça Aykut

Ege Üniv.

aycaaykut@gmail.com

Beyhan Durak Aras

Eskişehir Osmangazi Üniv.

beyhandurakaras@gmail.com

Feride Şahin

Başkent Üniv.

feridesahin@hotmail.com

Mehmet Alikaşifoğlu

Hacettepe Üniv.

kasif77@gmail.com

Nurten Akarsu

Hacettepe Üniv.

nakarsu@hacettepe.edu.tr

Özge Özalp Yüreğir

Adana EAH

drozgeozalp@yahoo.com, ozgeyuregir@gmail.com

Zehra Oya Uyguner

İstanbul Üniv.

o.uyguner@istanbul.edu.tr

 

4-KALİTE KONTROL KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. İç ve Dış Kalite Yönetimi ve Akreditasyon
 2. İstem Formları ve Raporların Standardizasyonu; Örnek İstem Formları ve Raporların Hazırlanması
 3. Akılcı Laboratuvar Kullanımı

Çalışma Hedefi/Grubu Önerileri

 1. Ulusal Kalite Programlarının Oluşturulması
 2. Hizmet içi Eğitim (laboratuvar çalışanlarının eğitimi)
 3. Raporların Standardizasyonu

 

Üye

Kurum

E-posta

Ajlan Tükün

 

 ajlantukun@gmail.com

Ayça Aykut

Ege Üniv.

aycaaykut@gmail.com

Beyhan Durak Aras

Eskişehir Osmangazi Üniv.

beyhandurakaras@gmail.com

Birsen Karaman

İstanbul Üniversitesi

birsen.karaman@gmail.com

Engin Yılmaz

Acıbadem Üniversitesi

 

Hüseyin Onay

Ege Üniversitesi

onayhuseyin@gmail.com

Güven Toksoy

İstanbul  Üniversitesi

guventoksoy@gmail.com

Kanay Yararbaş

Acıbadem Üniv.

kanayyararbas@yahoo.com, kanayyararbas@gmail.com

Meral Yirmibeş Karaoğuz

Gazi Üniv.

meral25@yahoo.com, karaoguz@gazi.edu.tr

Muhterem Bahçe

MBGENLAB

mbahce@genlab.gen.tr

Seher Başaran

İstanbul Üniv.

basarans@istanbul.edu.tr, premed@premed.com.tr

Sibel Karaüzüm

Akdeniz Üniversitesi

sibelberkerkarauzum@gmail.com

Selvihan Artan

Eskişehir Osmangazi Üniv.

sartan@ogu.edu.tr

Özge Özer Kaya

Tepecik EAH

drozgeozer@gmail.com

Tufan Çankaya

Dokuz Eylül Üniv.

tufan.cankaya@deu.edu.tr

Yaman Sağlam

PREMED

yaman.saglam@gmail.com

Zerrin Yılmaz Çelik

Başkent Üniv.

zylmaz@hotmail.com

 

5-NADİR HASTALIKLAR KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. Nadir Hastalıklar için Kılavuz Oluşturulması

 

Üye

Kurum

E-posta

Beyhan Tüysüz

İstanbul Üniv.

beyhan@istanbul.edu.tr

Gönül Oğur

Ondokuz Mayıs Üniv.

ogurg@yahoo.com

Hülya Kayserili

Koç Üniv.

hkayserili@ku.edu.tr

Kadri Karaer

Gaziantep EAH

kadrikaraer@yahoo.com

Nurten Akarsu

Hacettepe Üniv.

nakarsu@hacettepe.edu.tr

Uğur Özbek

Acıbadem Üniversitesi

drugurozbek@gmail.com

Yasemin Alanay

Acıbadem Üniv.

yalanay@gmail.com

 

6- Web Sitesi Komisyonu (http://www.tibbigen.org/)

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. Web Sitesi İçeriğinin Oluşturulması ve Güncellenmesi
 2. Sosyal Medya Araçlarının Kullanımı
 3. Uzaktan Eğitim ve “Webinar”ların Düzenlenmesi

 

E-posta grubu: genweb-komisyonu@googlegroups.com

 

Üye

Kurum

E-posta

Altuğ Koç

Tepecik EAH

draltug@gmail.com

Ayça Aykut

Ege Üniv.

aycaaykut@gmail.com

Aşkın Şen

Fırat Üniv.

askinsen107@hotmail.com

askinsen107@yahoo.com

Erhan Parıltay

Ege Üniv.

pariltay@gmail.com

Haktan Bağış

Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

haktanbagis@gmail.com

Taha Bahsi

Ankara Dışkapı EAH

tahabahsi@yahoo.com

Abdüllatif Bakır

Ankara EAH

latif.225@gmail.com

 

Zehra Oya Uyguner

İstanbul Üniv.

o.uyguner@istanbul.edu.tr

Mete Bayıllıoğlu

(Üye Değil)

İris Firması

mete@citius.technology

mete@irisinteraktif.com

 

 

 7- ÖZEL TANI MERKEZLERİ KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. Özel Tanı Merkezleri

 

Üye

Kurum

E-posta

Burcu Sağlam Ada

Düzen Laboratuvarlar Grubu

drbsaglam@gmail.com, drbsaglam@hotmail.com

Kanay Yararbaş

Acıbadem Üniv.

kanayyararbas@yahoo.com, kanayyararbas@gmail.com

Dilek Aktaş

Damagen

dilekaktas3506@gmail.com

Muhterem Bahçe

MBGENLAB

mbahce@genlab.gen.tr

Volkan Baltacı

Gen-Art, Mikrogen

volkanbaltaci@yahoo.com

Yaman Sağlam

PREMED

yaman.saglam@gmail.com

 

 

PROJE ODAKLI ÇALIŞMA GRUPLARI

        Grup üyeleri ve hedefleri komisyonlarca, yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

        Gruplar kendi başkanlarını seçer.

        Gruplar, komisyonlarca talep edildiği takdirde çalışma konusu hakkında rapor hazırlar.

        Grup üyelerinin kolaylıkla bir araya gelebilmesi için, ulaşım olanaklarının gruplar oluşturulurken göz önünde bulundurulması önerilir.