Genetik Poliklinik

TIBBİ GENETİK DERNEĞİ KALİTE YÖNETİMİ - POLİKLİNİK HİZMETLERİ

1- Sık Kullanılan Genetik Poliklinik ICD Kodları (2015 ICD-10-CM)

Q87.8 Sendromlar diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmamış 
Z31.5 Genetik danışma 
Z35.8 Yüksek-riskli gebeliklerin diğer gözlemi 
Q99.9 Kromozom anomalisi, tanımlanmamış 
Q90.9 Down sendromu, tanımlanmamış 
N46 Erkek infertilitesi 
Z14.8 Genetik Taşıyıcılık Şüpheli Birey Taraması
Z13.7 Kromozomal ve Genetik Anomaliler için Tarama
Z15.89 Genetik Yatkınlık Şüphesi
Q90.0 Trizomi 21, miyotik ayrılmama 
Z35.9 Yüksek-riskli gebeliğin gözlemi, tanımlanmamış 
E34.3 Boy kısalığı, başka yerde sınıflanmamış 
Q89.8 Konjenital diğer malformasyonlar, tanımlanmış 
N96 Habituel abortus 
Z36.0 Kromozom anomalileri için antenatal tarama 
Q99.2 Kırılgan X kromozomu 
G40.9 Epilepsi, tanımlanmamış 
Q99.8 Kromozom anomalileri diğer, tanımlanmış 
F64.0 Transseksualizm 
Q85.0 Nörofibromatozis (malign olmayan) 
Q02 Mikrosefali 
O35.1 Anne bakımı, fetüste (şüpheli) kromozom anormalliğinde 
Q35.9 Yarık damak, tanımlanmamış 
Q77.4 Akondroplazi 
Q24.9 Kalbin konjenital malformasyonu, tanımlanmamış 
Q89.9 Konjenital malformasyon, tanımlanmamış 
D83.8 Yaygın değişken immün yetmezlik, diğer 
F80.9 Gelişimsel konuşma ve dil bozuklukları, tanımlanmamış 
N97.9 Kadın infertilitesi, tanımlanmamış 
O28.5 Anormal kromozomal ve genetik bulgu, annenin antenatal taramasında 
Q96.9 Turner sendromu, tanımlanmamış 
Q87.4 Marfan sendromu 
F84.9 Yaygın gelişimsel bozukluk, tanımlanmamış 
F90.0 Aktivite ve dikkat bozukluğu 
Z33 Gebelik durumu 
H91.9 İşitme kaybı, tanımlanmamış 
Q75.0 Kraniosinostoz 
Z87.3 Kişisel kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları öyküsü 
E88.9 Metabolik bozukluklar, tanımlanmamış 
Q54.8 Hipospadiaslar, diğer 
F84.0 Çocukluk otizmi 
F71.0 Orta zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum 
E03.9 Hipotroidizm, tanımlanmamış 
Q87.1 Kısa boy ile birlikte olan konjenital malformasyon sendromları 
Q87.0 Yüz görünüşünü etkileyen konjenital malformasyon sendromları 
F84.1 Atipik otizm 
R27.0 Ataksi, tanımlanmamış 
M85.99 Kemik dansite ve yapı bozuklukları, tanımlanmamış, yer tanımlanmamış 
O04.9 Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, komplikasyonsuz 
D18.0 Hemanjiom, herhangi bir yerde 
G71.0 Musküler distrofi 
N91.0 Primer amenore 
R01.1 Kardiyak üfürüm, tanımlanmamış 
H90.3 Sensorinöral işitme kaybı, bilateral 
Q78.9 Osteokondrodisplazi, tanımlanmamış 
F80.8 Konuşma ve dile ait diğer gelişimsel bozukluklar 
E85.0 Heredofamilyal amiloidozis, nöropatik olmayan 
Q54.2 Hipospadias, penoskrotal 
R47.8 Konuşma bozuklukları diğer ve tanımlanmamış 
F84.2 Rett Sendromu 
G40.8 Epilepsiler, diğer 
F84.8 Yaygın gelişimsel bozukluklar, diğer 
Q98.0 Klinefelter sendromu karyotip 47, XXY 
M24.59 Eklem kontraktürü, yer tanımlanmamış 
Q96.0 Karyotip 45, X 
E23.0 Hipopitüitarizm 
E76.2 Mukopolisakkaridozlar, diğer 
Q75.3 Makrosefali 
Q22.0 Pulmoner kapak atrezisi 
P91.6 Yenidoğanda hipoksik iskemik ansefalopati 
Q56.1 Erkek psödohermafroditizmi, başka yerde sınıflanmamış 
D76.1 Hemofagositik lenfohistiyositoz 
E34.4 Yapısal uzun boyluluk 
D68.0 Von Willebrand hastalığı 
F70.1 Hafif zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma 
Q14.1 Retinanın konjenital malformasyonları 
Q96.3 Mosaisizm, 45, X/46, XX veya XY 
H48.0 Optik atrofi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 
E55.0 Raşitizm, aktif 
G62.9 Polinöropati, tanımlanmamış 
O03.9 Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, komplikasyonsuz 
M45.9 Ankilozan spondilit, yer tanımlanmamış 
N04.9 Nefrotik sendrom, tanımlanmamış 
Q54.3 Hipospadias, perineal 
Q93.5 Bir kromozom parçasının diğer delesyonları 
D72.0 Lökositlerin genetik anomalileri 
D82.1 Di George sendromu 
Q78.5 Metafizeal displazi 
Q76.3 Konjenital kemik malformasyonuna bağlı konjenital skolyoz 
P94.2 Konjenital hipotoni 
Q21.0 Ventriküler septal defekt 
E23.7 Hipofiz bezinin bozuklukları, tanımlanmamış 
E66.9 Obezite, tanımlanmamış 
Q95.2 Dengelenmiş otozomal yeniden düzenlenme, anormal kişilerde 
Z36.2 Amniosenteze dayanan diğer antenatal tarama 
Q21.1 Atrial septal defekt 
D58.8 Kalıtsal hemolitik anemiler, diğer, tanımlanmış 
F72.8 Ağır zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer 
Q70.0 Yapışık parmaklar 
Q66.0 Talipes equinovarus 
Q74.0 Üst ekstremite(ler)in diğer konjenital malformasyonları, omuz kemeri dahil 
Q95.0 Dengelenmiş translokasyon ve insersiyon, normal kişilerde 
R26.2 Yürümede zorluk, başka yerde sınıflanmamış 
E88.8 Metabolik bozukluklar diğer tanımlanmamış 
E70.3 Albinizm 
G91.9 Hidrosefali, tanımlanmamış 
Q35.1 Yarık sert damak 
Q21.3 Fallot tetralojisi 
F70.9 Hafif zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan 
Q75.8 Kafatası ve yüz kemiklerinin diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları 
F91.9 Davranış bozukluğu, tanımlanmamış

Dr.Naz GÜLERAY & Dr.Yavuz ŞAHİN & Dr.Ahmet Cevdet CEYLAN tarafından düzenlenmiştir.

2- Poliklinik Standartları

Persentil hesaplama için kullanabileceğiniz online site için link

 

3- Poliklinik Hasta Dosyasın Standartları

Mutlaka sorgulanması gereken bilgiler,

Anamnez, Akrabalık,