Dosyalar

Sıra No Başlık Dosya
1 ARRAY CGH VERİLERİNİ KLİNİKLE İLİŞKİLENDİRME-Ahmet Cevdet Ceylan Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
2 BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU-örnek Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
3 CLINICAL GENETICS-Yavuz Şahin Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
4 CLINICAL GENETIC-Yavuz Şahin Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
5 COMMON GENETIC SYNDROMES-Yavuz Şahin Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
6 COMMON GENETIC SYNDROME-Yavuz Şahin Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
7 DİSMORFOLOJİ VERİ TABANLARININ KULLANIMI-Hatip Aydın ve Zafer Yüksel Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
8 DSD YAKLAŞIM TABLOSU-Ebru Marzioğlu Özdemir Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
9 ELEMENTS OF MORFOLOJİ-Yavuz Şahin Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
10 EPİGENETİK MEKANİZMALAR-Özge Özalp Yüreğir Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
11 ERKEK İNFERTİLİTESİNE GENETİK YAKLAŞIM-Ömer Karaçorlu Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
12 GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ RUHSAT BAŞVURUSU-Sırrı Çam ve Yavuz Şahin Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
13 HASTA İZLEM FORMU- Periodik Ateş Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
14 HASTA İZLEM FORMU- Erişkin Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
15 HASTA İZLEM FORMU-Fetal Muayene Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
16 HASTA İZLEM FORMU-Pediatrik Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
17 HASTA İZLEM FORMU-Taslak Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
18 HASTA MUAYENE FOMU-genel Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
19 HASTA MUAYENE FORMU-FMF Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
20 HİPEREKOJEN BARSAK Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
21 ICD 10 KODLARI-Yavuz Şahin ve Naz Güleray Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
22 İSKELET DİSPLAZİLERİNİ TANIMA-Hatip Aydın Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
23 KANSER PREDİZPOZİYONUNDA GENETİK DANIŞMA-AJHM Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
24 KİSTİK FİBROZ GENETİĞİ-Merve Tekin Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
25 LİQUİD BİOPSİ NUMUNE-Ferda-Pınarlı Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
26 MARFAN SENDROMU TANI KRİTERLERİ-Nihal Dilek Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
27 MATERNAL VE FETAL TIP PERİNATALOJİ-Grinin 50 tonu-2016 Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
28 MELATONİNİN MEME KANSERİ ÜZERİNE ETKİSİ-Nadir Koçak Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
29 MENTAL RETARDASYON ve GENETİK-Sevcan Bozdogan Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
30 MİKRODELESYON SENDROMLARI-Yavuz Şahin Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
31 MİTOKONDRİYAL DNA HETEROPLAZMİ DİNAMİKLERİ-Ali Topak Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
32 NADİR HASTALIKLARIN TANISINDA WES-Kadri Karaer-30 04 2016 Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
33 NON INVAZİV PRENATAL TANI-Murat Erdoğan Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
34 NÖROKUTANÖZ SENDROMLAR-Ebru Tuncez Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
35 OMIM KULLANMA KILAVUZU-Kenan Delil Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
36 OMIMde ARAMA-Kenan Delil Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
37 OMIMde ARAMA-Kenan Delil-Yavuz Şahin Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
38 OMIMde ARAMA-Yavuz Şahin Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
39 ONKOLOJİ PRATİĞİNDE MOLEKÜLER BELİRTEÇLERİN ÖNEMİ-Öznur Bal Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
40 OTİZMDE KLİNİK TANI-Bilge Merve Kalayci Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
41 OTİZME GENETİK YAKLAŞIM-Gulsum Kayhan Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
42 PEDİGRİ ÇİZİMİ VE PEDİGRİ ANALİZİNDE TEMEL PRENSİPLER-Akif Ayaz-Şenol Çiftçi Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
43 PERİYODİK ATEŞE YAKLAŞIM-Sinem Yalçıntepe-2015 Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
44 POLİKLİNİK VE LABORATUVAR FATURALANDIRMA-Yavuz Şahin ve Zafer Yüksel Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
45 PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ-Ahmet Çevik Tufan Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
46 siRNA VE TEDAVİ-Eyyüp Üçtepe Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
47 siRNA VE TEDAVİ-Pelin Özyavuz Çubuk Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
48 SOLİD TUMOR MARKERLERİ-Ibrahim Şahin Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
49 TOOLS FOR GENETIC-Yavuz Şahin Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
50 TOOLS FOR GENETIC-Yavuz Şahin-Derleme Dosya İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ