Yönetim Kurulu

          http://portal.citius.technology/images/45/upload/mehmetaliergun.png2017113102613.png

Başkan

Prof. Dr. Mehmet Ali Ergün

 

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Haluk Akın

   Genel Sekreter
 Doç. Dr. 
 Gözde Yeşil

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Evren Gümüş

http://portal.citius.technology/images/45/upload/beyhandurakaras.png201711310267.png

http://portal.citius.technology/images/45/upload/%C3%87al%C4%B1%C5%9FmaY%C3%BCzeyi2kopya6.png2017111312410.png

                                      

Üye
 
Doç. Dr. Beyhan Durak Aras  

Muhasip
Uzm. Dr. Taha Bahsi

Üye
Uzm. Dr. Abdullatif Bakır