VII Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu, Bezmi Alem Vakıf Gureba Üniversitesi Hastanesi