Tüm Haberler

4. Adana Genetik Günleri
2016 Kasım-Aralık Bölge Hizmet Grupları (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar)
Farelerde galektin-3 çıkarılarak insülin direnci ve glukoz intoleransı ortadan kaldırıldı
TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllendirme Programı (GEBİP)​ 2016 yılı kazananları belli oldu.
12.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Bildiri Kitabı
12.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi ANKET SONUÇLARI
Genetikte Güncel Tedaviler
Genetikte Güncel Tedaviler Sempozyumu
Medical Genetics Residency Programs: Medical Genetics is Transforming Medicine
Meme kanseri ile ilişkili yeni lokuslar tanımlandı
Genetikte Güncel Tedaviler Sempozyumumuz başarıyla gerçekleşti
Birleşik Devletlerde ilk kez, uterus transplantı yapılmış bir anne, doğum yaptı
Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi
Preimplantasyon Genetik Testlerde Sekans Yöntemleri Eğitim Toplantısı
3. Hematolojik Genetik Sempozyumu
Mediterranean Society of Myology’in XIII. Kongresi ve II. Ulusal Nöromusküler Hastalıklar Kongresi
‘’KANSERDE GÜNCEL GENETİK YAKLAŞIMLAR VE NON İNVAZİV KANSER TANISI UYGULAMALARI SEMPOZYUMU’’ 7-8 NİSAN 2018, GAZİANTEP
Erciyes Tıp Genetik Günleri 2018
2. Ulusal Akciğer ve Damar Hastalıkları Araştırma Derneği Kongresi; 26-29 Nisan 2018
Huntington Hastalığı Farkındalık Toplantısı
13 .ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ ŞARTNAMESİ
Kişisel Sağlık Verileri "Genetik"
"Hastalık Modeli Olarak Zebra Balığı Kullanımı" Çalıştayı
Kanserde Güncel Genetik Yaklaşımlar ve Non İnvaziv Kanser Tanısı Uygulamaları Sempozyumu başarıyla gerçekleştirildi
BİYOİNFORMATİK FORUMU 2018
Biyoenformatik Günleri II
Fetal Tıp-Prenatal Tanı Kongresi
Avrupa Klinik Genetik Uzmanlık Board Sınavı Pilot Uygulaması
Non-İnvaziv Prenatal Test (NİTP) Sempozyumu Sunumları Yayınlandı
IV. Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu ve Nörogenetik Kursu
29. Avrupa Dismorfoloji Toplantısı 5-7 Eylül 2018’de Strasbourg’da gerçekleştirilecektir
11th International Health Informatics and Bioinformatics Conference in Antalya, Oct 25-27
Kişiselleştirilmiş tıp ve moleküler tanı sempozyumu ve Biyoinformatik analizlerin bilgisayar simülasyon kursu”
Biyomedikal ve Genetiğin Etik Boyutları ile ilgili konferansa davet
13. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi
Bir fikrin var mı?
13. Uluslararası Katılımlı, Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (Antalya 2018)
NADİR HASTALIKLAR GÜNÜ
13.BALKAN CONGRESS OF HUMAN GENETİCS
VII Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu, Bezmi Alem Vakıf Gureba Üniversitesi Hastanesi
Nörogenetik Sempozyumu 23-24 Mart 2019
İstanbul’da ESHG nin, ESGM ile Bertinoro da düzenlediği hibrit Clinical genomis and NGS kursu, 28 Nisan-3 Mayıs-2019
V. Nadir Nörolojik Hastalıklar Sempozyumu ve Nörogenetik Kursu
25 Mayıs'ta Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde biyoenformatiği üreticilerinden dinleyeceğimiz Biyoenformatik Günleri III-Mutfak etkinliği yapılacaktır.
Olağan Genel Kurul
Anıtkabir Ziyareti
2. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi
22.07.2019 Anıtkabir Ziyareti
2.Genetikte Güncel Tedaviler
14. “Uluslararası Katılımlı” Ulusal Tıbbi Genetik Kongre İhalesi
Olağanüstü Genel Kurul.