Komisyonlar

●        Komisyon üyeleri ve komisyonların sorumlu olduğu konular, Tıbbi Genetik Derneği Yönetim Kurulunca belirlenir. Komisyonlar, yönetim kurulunun onayı ile üyelerinde değişikliğe gidebilirler ve yeni bir konu ekleyebilirler.

●        Komisyonlar toplantı çıktıklarını ve faaliyet raporlarını düzenli olarak Yönetim Kuruluna iletmekle yükümlüdür.

●        Komisyon üyeleri başkanlarını kendileri seçer, çalışma hedeflerini ve proje odaklı çalışma gruplarını kendileri belirler. Komisyonlarca alınan kararlar yönetim kurulunca onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

●        Komisyonların buluşma ve toplantıları için gerekli bütçe desteği Tıbbi Genetik Derneği tarafından sağlanır.

 

1-İLETİŞİM KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. Bakanlıklar ve SGK ile İletişim
 2. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
 3. Basın ile İletişim
 4. Diğer Meslek Dernekleri ile İletişim
 5. Komisyonlar Arası Koordinasyon ve İletişimin Sağlanması

 

Çalışma Hedefi/Grubu Önerileri:

 1. Genetik Tanı Merkezi Yönetmeliğinin güncellenmesi
 2. SUT ve performans kodlarının güncellenmesi

 

Üye

Kurum

E-posta

Başkan

Mehmet Ali Ergün

 

Gazi Üniversitesi

 

maliergun@gmail.com

Altuğ Koç

İzmir Tepecik EAH

draltug@gmail.com

Beyhan Durak Aras

Eskişehir Osmangazi Üniv.

beyhandurakaras@gmail.com

Mehmet Alikaşifoğlu

Hacettepe Üniversitesi

kasif77@gmail.com

Taha Bahsi

Ankara Dışkapı EAH

tahabahsi@yahoo.com

Abdüllatif Bakır

Ankara EAH

latif.225@gmail.com

  


2- EĞİTİM KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

1.       Boardların Oluşturulması

2.       Asistan ve Uzman Eğitimi

3.       Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Programları

4.       Tıbbi Genetik Derneği Dergisinin (Medical  Genetics) Çıkarılması

 

Çalışma Hedefi/Grubu Önerileri

 

a.       Board

 1. Asistan Çekirdek Eğitim Programı
 2. Meslek İçi Eğitim

 

 

Üye

Kurum

E-posta

Başkan

Ferda Perçin

 

Gazi Üniversitesi

 

ferdaep@yahoo.com

Arda Kekilli

Dokuz Eylül Üniversitesi

ardakekilli@gmail.com

Ayfer Ülgenalp

Dokuz Eylül Üniversitesi

ayfer.ulgenalp@deu.edu.tr

Elçin Bora

Dokuz Eylül Üniversitesi

elcinbora@gmail.com

Esra Arslan

Pendik EAH

esraarslan@hotmail.com

HALUK AKIN

Ege Üniversitesi

haluk.akin@ege.edu.tr

Hatice Ruhi Ilgın

Ankara Üniversitesi

hatice.i.ruhi@medicine.ankara.edu.tr

Hülya Kayserili

Koç Üniversitesi

hkayserili@ku.edu.tr

Mehmet Alikaşifoğlu

Hacettepe Üniversitesi

kasif77@gmail.com

Özgür Çoğulu

Ege Üniversitesi

ozgurcogulu@ege.edu.tr

Pınar Toydemir

University of Utah

pinar.bayrak-toydemir@aruplab.com

Sibel Kantarcı

Quest Diagnostics, Nicholas Institute

skantarci777@gmail.com

Zerrin Yılmaz Çelik

Başkent Üniversitesi

zylmaz@hotmail.com


3-BİLİM VE ETİK KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. Meslek Kılavuzlarının, Tanı ve Tedavi Algoritmalarının Hazırlanması
 2. Onam Formlarının Standardizasyonu ve Örnek Onam Formlarının Hazırlanması

 

Çalışma Hedefi/Grubu Önerileri

 1. Kılavuz Hazırlama Çalışma Grupları
 2. Yabancı Dildeki Genetik Terimlerin Türkçe Karşılıklarının Belirlenmesi
 3. Meslek Etiği Çalışma Grubu
 4. Tedavi Çalışma Grubu
 5. Girişimsel Olmayan Prenatal Genetik Testler Çalışma Grubu
 6. Biyoinformatik Çalışma Grubu
 7. Prenatal Çalışma Grubu

 

Üye

Kurum

E-posta

Başkan

Nurten Akarsu

 

Hacettepe Üniversitesi

 

nakarsu@hacettepe.edu.tr

Altuğ Koç

Tepecik EAH

draltug@gmail.com

Ayça Aykut

Ege Üniversitesi

aycaaykut@gmail.com

Beyhan Durak Aras

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

beyhandurakaras@gmail.com

Feride Şahin

Başkent Üniversitesi

feridesahin@hotmail.com

Mehmet Alikaşifoğlu

Hacettepe Üniversitesi

kasif77@gmail.com

Özge Özalp Yüreğir

Adana EAH

drozgeozalp@yahoo.comozgeyuregir@gmail.com

Zehra Oya Uyguner

İstanbul Üniversitesi

o.uyguner@istanbul.edu.tr


4-KALİTE KONTROL KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. İç ve Dış Kalite Yönetimi ve Akreditasyon
 2. İstem Formları ve Raporların Standardizasyonu; Örnek İstem Formları ve Raporların Hazırlanması
 3. Akılcı Laboratuvar Kullanımı

 

Çalışma Hedefi/Grubu Önerileri

 1. Ulusal Kalite Programlarının Oluşturulması
 2. Hizmet içi Eğitim (laboratuvar çalışanlarının eğitimi)
 3. Raporların Standardizasyonu

 

Üye

Kurum

E-posta

Başkan

Seher Başaran

 

İstanbul Üniversitesi

basarans@istanbul.edu.trpremed@premed.com.tr

Ajlan Tükün

DÜZEN

ajlantukun@gmail.com

Ayça Aykut

Ege Üniversitesi

aycaaykut@gmail.com

Beyhan Durak Aras

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

beyhandurakaras@gmail.com

Birsen Karaman

İstanbul Üniversitesi

birsen.karaman@gmail.com

Engin Yılmaz

Acıbadem Üniversitesi

engin.yilmaz@acibadem.edu.tr

Hüseyin Onay

Ege Üniversitesi

onayhuseyin@gmail.com

Güven Toksoy

İstanbul  Üniversitesi

guventoksoy@gmail.com

Kanay Yararbaş

Acıbadem Üniversitesi

kanayyararbas@yahoo.comkanayyararbas@gmail.com

Meral Yirmibeş Karaoğuz

Gazi Üniversitesi

meral25@yahoo.comkaraoguz@gazi.edu.tr

Muhterem Bahçe

MBGENLAB

mbahce@genlab.gen.tr

Sevilhan Artan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

sartan@ogu.edu.tr

Sibel Karaüzüm

Akdeniz Üniversitesi

sibelberkerkarauzum@gmail.com

     

Tufan Çankaya

Dokuz Eylül Üniversitesi

tufan.cankaya@deu.edu.tr

Yaman Sağlam

PREMED

yaman.saglam@gmail.com

Zerrin Yılmaz Çelik

Başkent Üniversitesi

zylmaz@hotmail.com

 

5-NADİR HASTALIKLAR KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. Nadir Hastalıklar için Kılavuz Oluşturulması

 

Üye

Kurum

E-posta

Başkan

Uğur Özbek

 

Acıbadem Üniversitesi

 

drugurozbek@gmail.com

Beyhan Tüysüz

İstanbul Üniversitesi

beyhan@istanbul.edu.tr

Gönül Oğur

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

ogurg@yahoo.com

Hülya Kayserili

Koç Üniversitesi

hkayserili@ku.edu.tr

Kadri Karaer

Gaziantep EAH

kadrikaraer@yahoo.com

Nurten Akarsu

Hacettepe Üniversitesi

nakarsu@hacettepe.edu.tr

Yasemin Alanay

Acıbadem Üniversitesi

yalanay@gmail.com


6- Web Sitesi Komisyonu (http://www.tibbigen.org/)

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. Web Sitesi İçeriğinin Oluşturulması ve Güncellenmesi
 2. Sosyal Medya Araçlarının Kullanımı
 3. Uzaktan Eğitim ve “Webinar”ların Düzenlenmesi

 

E-posta grubu: genweb-komisyonu@googlegroups.com

 

Üye

Kurum

E-posta

Başkan

Zehra Oya Uyguner

 

İstanbul Üniversitesi

 

o.uyguner@istanbul.edu.tr

Altuğ Koç

Tepecik EAH

draltug@gmail.com

Ayça Aykut

Ege Üniversitesi

aycaaykut@gmail.com

Aşkın Şen

Fırat Üniversitesi

askinsen107@hotmail.com

askinsen107@yahoo.com

Erhan Parıltay

Ege Üniversitesi

pariltay@gmail.com

Haktan Bağış

Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

haktanbagis@gmail.com

Taha Bahsi

Ankara Dışkapı EAH

tahabahsi@yahoo.com


7- ÖZEL TANI MERKEZLERİ KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. Özel Tanı Merkezleri

 

Üye

Kurum

E-posta

Başkan

Muhterem Bahçe

 

MBGENLAB

 

mbahce@genlab.gen.tr

Burcu Sağlam Ada

Düzen Laboratuvarlar Grubu

drbsaglam@gmail.comdrbsaglam@hotmail.com

Kanay Yararbaş

Acıbadem Üniversitesi

kanayyararbas@yahoo.comkanayyararbas@gmail.com

Dilek Aktaş

Damagen

dilekaktas3506@gmail.com

Volkan Baltacı

Gen-Art, Mikrogen

volkanbaltaci@yahoo.com

 

Yaman Sağlam

PREMED

yaman.saglam@gmail.com

  8-Ulusal Genetik Varyant Veri Bankası Komisyonu
          Başkan: Munis Dündar,

          Kurum: Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi, Tıbbi Genetik AD 

          E-posta adresi: dundar@erciyes.edu.tr
 

PROJE ODAKLI ÇALIŞMA GRUPLARI

●        Grup üyeleri ve hedefleri komisyonlarca, yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

●        Gruplar kendi başkanlarını seçer.

●        Gruplar, komisyonlarca talep edildiği takdirde çalışma konusu hakkında rapor hazırlar.

●        Grup üyelerinin kolaylıkla bir araya gelebilmesi için, ulaşım olanaklarının gruplar oluşturulurken göz önünde bulundurulması önerilir.