Eğitim Videoları

 Cutis Laxa Sendromları

 Kanserde Germline ve Somatik Mutasyonların Yorumlanması

 Zihinsel Hastalıklarda Genomikten Hastaya Translasyonel Tıp

 Medical Genetics Academy

 Perinatoloji Perspektifinden Prenatal Genetik Tanının Önemi

 Nadir Hastalıklar Günü 2022

 Moleküler Genetik Testlerde ve Sonuçların Yorumlanmasında Karşılaşılan Zorluklar

 Tıbbi Genetik Akademisi: Nadir Hastalıklarda Genom Analizi

 Üreme Genetiği

 Medical Genetics Academy

 Likit Biyopside Güncel Gelişmeler

 Toksik Maddeler ve Onkogenetik Mekanizmalar

 AML'de Genomikten Tedaviye ve FLT3 Mutosyanlarının Önemi

 QCI I One for somatic variant interpretation

 ESHG'den Haberler

 Tıbbi Genetik Akademisi SMA Tedavisi ve SMA Tarama Programı

 KİSTİK FİBROZİS'E GENETİK YAKLAŞIM VE MODÜLATÖR TEDAVİ

--Kurs