2017 Ve Önceki Sunular

1 ARRAY CGH VERİLERİNİ KLİNİKLE İLİŞKİLENDİRME-Ahmet Cevdet Ceylan DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
2 BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU-örnek DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
3 CLINICAL GENETICS-Yavuz Şahin DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
4 CLINICAL GENETIC-Yavuz Şahin DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
5 COMMON GENETIC SYNDROMES-Yavuz Şahin DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
6 COMMON GENETIC SYNDROME-Yavuz Şahin DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
7 DİSMORFOLOJİ VERİ TABANLARININ KULLANIMI-Hatip Aydın ve Zafer Yüksel DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
8 DSD YAKLAŞIM TABLOSU-Ebru Marzioğlu Özdemir DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
9 ELEMENTS OF MORFOLOJİ-Yavuz Şahin DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
10 EPİGENETİK MEKANİZMALAR-Özge Özalp Yüreğir DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
11 ERKEK İNFERTİLİTESİNE GENETİK YAKLAŞIM-Ömer Karaçorlu DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
12 GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ RUHSAT BAŞVURUSU-Sırrı Çam ve Yavuz Şahin DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
13 HASTA İZLEM FORMU- Periodik Ateş DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
14 HASTA İZLEM FORMU- Erişkin DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
15 HASTA İZLEM FORMU-Fetal Muayene DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
16 HASTA İZLEM FORMU-Pediatrik DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
17 HASTA İZLEM FORMU-Taslak DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
18 HASTA MUAYENE FOMU-genel DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
19 HASTA MUAYENE FORMU-FMF DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
20 HİPEREKOJEN BARSAK DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
21 ICD 10 KODLARI-Yavuz Şahin ve Naz Güleray DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
22 İSKELET DİSPLAZİLERİNİ TANIMA-Hatip Aydın DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
23 KANSER PREDİZPOZİYONUNDA GENETİK DANIŞMA-AJHM DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
24 KİSTİK FİBROZ GENETİĞİ-Merve Tekin DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
25 LİQUİD BİOPSİ NUMUNE-Ferda-Pınarlı DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
26 MARFAN SENDROMU TANI KRİTERLERİ-Nihal Dilek DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
27 MATERNAL VE FETAL TIP PERİNATALOJİ-Grinin 50 tonu-2016 DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
28 MELATONİNİN MEME KANSERİ ÜZERİNE ETKİSİ-Nadir Koçak DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
29 MENTAL RETARDASYON ve GENETİK-Sevcan Bozdogan DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
30 MİKRODELESYON SENDROMLARI-Yavuz Şahin DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
31 MİTOKONDRİYAL DNA HETEROPLAZMİ DİNAMİKLERİ-Ali Topak DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
32 NADİR HASTALIKLARIN TANISINDA WES-Kadri Karaer-30 04 2016 DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
33 NON INVAZİV PRENATAL TANI-Murat Erdoğan DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
34 NÖROKUTANÖZ SENDROMLAR-Ebru Tuncez DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
35 OMIM KULLANMA KILAVUZU-Kenan Delil DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
36 OMIMde ARAMA-Kenan Delil DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
37 OMIMde ARAMA-Kenan Delil-Yavuz Şahin DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
38 OMIMde ARAMA-Yavuz Şahin DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
39 ONKOLOJİ PRATİĞİNDE MOLEKÜLER BELİRTEÇLERİN ÖNEMİ-Öznur Bal DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
40 OTİZMDE KLİNİK TANI-Bilge Merve Kalayci DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
41 OTİZME GENETİK YAKLAŞIM-Gulsum Kayhan DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
42 PEDİGRİ ÇİZİMİ VE PEDİGRİ ANALİZİNDE TEMEL PRENSİPLER-Akif Ayaz-Şenol Çiftçi DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
43 PERİYODİK ATEŞE YAKLAŞIM-Sinem Yalçıntepe-2015 DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
44 POLİKLİNİK VE LABORATUVAR FATURALANDIRMA-Yavuz Şahin ve Zafer Yüksel DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
45 PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ-Ahmet Çevik Tufan DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
46 siRNA VE TEDAVİ-Eyyüp Üçtepe DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
47 siRNA VE TEDAVİ-Pelin Özyavuz Çubuk DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
48 SOLİD TUMOR MARKERLERİ-Ibrahim Şahin DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
49 TOOLS FOR GENETIC-Yavuz Şahin DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
50 TOOLS FOR GENETIC-Yavuz Şahin-Derleme DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
51
MYELOM VE LENFOMALARDA ALGORİTMALAR
DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ