Tıbbi Genetikte Algoritmalar Sempozyumu

1 Hemoglobinopatiler Z. Oya Uyguner DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
2 MİKRODİZİN YÖNTEMİ VE ANALİZ ALGORİTMALARI Ahmet Cevdet CEYLAN DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
3 Preimplantation Genetic Screening Gülay Özgön DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
4 Tek Gen Hastalıklarının Preimplantasyon Genetik Tanısına Yönelik Algoritmalar Evrim Ünsal DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
5 YENİ NESİL DİZİ ANALİZİNDE ALGORİTMALAR ÇALIŞMA GRUBU YENİ NESİL DİZİ ANALİZİNDE ALGORİTMALAR - Okay Çağlayan DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
6 YENİ NESİL DİZİ ANALİZİNDE ALGORİTMALAR ÇALIŞMA GRUBU YENİ NESİL DİZİ ANALİZİNDE ALGORİTMALAR-Okay ÇAĞLAYAN DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
7 Myeloproliferatif Hastalıklarda algoritmalar - Sibel Berker KARAÜZÜM DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
8 KLINİK MOLEKÜLER GENETİK RAPORLAR - Oya UYGUNER DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
9 KRONİK LÖSEMİLERDE ALGORİTMALAR - Zerrin Yılmaz ÇELİK DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
10 Kalıtsal Kanser Sendromları Hüseyin ONAY DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
11 GEN, GENOM ve GENETİK HASTALIKLARDA GÜNCEL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE STRATEJİSİ - Gönül OĞUR DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
12
Kromozom Anomalilerinin Tanısında İzlenecek Laboratuvar Akış Şemaları S.BAŞARAN, S. ARTAN, B. KARAMAN, M. YİRMİBEŞ KARAOĞUZ
DOSYA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ